Pilnas Septynių Spindulių įvaldymas

Klausimas: Paulius Venecijietis savo knygoje Mistinės Meilės iniciacijos pasakė: „Mano mylimieji, meilė nėra viskas, ko jums reikia, – jeigu meilę įsivaizduojate kaip minkštą, rausvą, pasyvią meilę. Jeigu sugebėsite įvaldyti visus meilės aspektus, tuomet galėsite sakyti, kad meilė yra viskas, ko jums reikia, nes tuomet ši meilė apims visus septynis spindulius visuose jų aspektuose. Viskas, ko jums reikia materialioje visatoje, yra visi septyni spinduliai. Jūs galite pakilti, įvaldydami septynis spindulius. Aštuntojo Integracijos Spindulio įvaldymas jums taip pat, žinoma, nepamaišys, ir netgi kai kurių slaptųjų spindulių įvaldymas, tačiau jūs galite užsitarnauti savo pakylėjimą pasiekdami meistriškumą septyniuose spinduliuose. Septyni spinduliai yra viskas, ko jums reikia.“

Mano klausimas būtų, iš čia pateiktos citatos atrodo, kad Paulius Venecijietis sako, jog pakanka įvaldyti septynis spindulius, kad pasiektume savo pakylėjimą. Tad ar tai reiškia, jog pakanka pasiekti 96 sąmonės lygį, kad pasiektume savo pakylėjimą? Nesuprantu, kaip turėtume interpretuoti tuos žodžius, nes iš jo žodžių atrodo, kad nėra būtina įvaldyti aštuntąjį integracijos spindulį ir slaptuosius spindulius.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Pauliaus Venecijiečio per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Korėjos konferencijoje.

Nors suprantu tavo interpretaciją ir tavo dilemą, turiu pasakyti, kad tai ateina iš linijiško proto, kuris į tai žiūri pernelyg linijiškai. Jeigu atidžiai skaitysite, mes iš tiesų nesakėme, kad perėję asmeninio meistriškumo kursą ir pasiekę 96 lygmenį, būsite pilnai įvaldę septynis spindulius. Jūs būsite pasiekę tam tikrą meistriškumo lygmenį, kuris jums bus padėjęs pakilti virš kolektyvinės sąmonės, tačiau tiktai nuo 96 lygmens jūs pradedate pereiti į asmeninio Kristiškumo lygmenis, ir tiktai per vienovę su Kristaus sąmone galite pilnai įvaldyti septynis spindulius, o taip pat virš jų esančius spindulius.

Kai kuriems žmonėms bus būtina koncentruotis tik į septynis spindulius, tačiau kiti yra įrašę į savo Dangiškąjį planą koncentruotis į vieną arba keletą slaptųjų spindulių. Tai jums suteikia aukštesnį meistriškumo laipsnį. Mes paaiškinome, kad iš tiesų ne Sąmoningasis AŠ įgyja šį meistriškumą. Sąmoningasis AŠ pasiekia grynąją būseną, su kuria nusileido, vienovę su Kristaus protu, vienovę su AŠ ESU Esatimi, tačiau meistriškumas, kurį jūs vystote eidami keliu, iš tiesų yra įtvirtintas AŠ ESU Esatyje ir jūsų kauzaliniame kūne.

Kuo įvairesnių patirčių jūs patiriate būdami įsikūnijime, tuo labiau įvaldote visus spindulius, tarp jų ir slaptuosius, kuo labiau įvaldote tam tikrus fizinius įgūdžius, tuo daugiau pasiekimų sukaupiate savo kauzaliniame kūne ir AŠ ESU Esatyje, ir tuo aukštesnį meistriškumą turėsite po to, kai pakilsite. Žinau, kad gali atrodyti, jog visi žmonės pakyla tame pačiame lygmenyje ir todėl turi tokį patį meistriškumo lygmenį pakilę, tačiau taip nėra. Žmonės gali pakilti įvykdę tam tikrus bazinius reikalavimus ir niekas nepakyla, neįvykdęs šių bazinių reikalavimų, tačiau daugelis žmonių peržengia šiuos bazinius reikalavimus ir įgyja aukštesnį meistriškumą nei yra minimaliai reikalaujama, ir šitai, žinoma, turi poveikį tam, ką galėsite daryti pakilę ir kur galėsite eiti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels