Savitos asmenybės bruožai ir pakylėjimas

Klausimas: Mane nepaprastai stebina faktas, kad Guru Ma, kai ji kalba, atrodo kalbanti lygiai taip pat kaip kalbėjo savo paskutiniame fiziniame įsikūnijime, kai vadovavo Summit Lighthouse organizacijai ir tarnavo pasiuntine. Kadangi ji, kaip ir dauguma mūsų, turėjo labai daug fizinių įsikūnijimų, kuriuose greičiausiai labai stipriai skyrėsi nuo tos asmenybės, kurią žmonės pažinojo toje organizacijoje, kodėl tie charakterio bruožai, kuriuos ji turėjo būdama Elizabeth Clare Prophet, persikėlė į tą būtybę, kuria ji dabar yra pakylėtoje būsenoje?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Guru Ma per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Amerikai skirtame vebinare.

Labiau yra ne tai, kad persikėlė charakterio bruožai; labiau yra taip, kad aš prisiimu šiuos bruožus, idant suteikčiau savo buvusiems mokiniams geresnę galimybę užmegzti su manimi ryšį ir atpažinti, kas aš šiandien esu kaip pakylėtoji mokytoja. Tačiau taip pat čia reikėtų pasakyti, kad kai esate savo paskutiniame įsikūnijime, daugelis šios išorinės asmenybės, kaip galėtume ją pavadinti, aspektų iš tiesų ateina ne iš pasąmonės savasčių, o tiesiog yra charakterio bruožai, kuriuos prisiėmėte per daugelį gyvenimų, tad tai yra tarsi jūsų Žemėje išgyventų patirčių sankaupa.

Tai nėra kažkas, dėl ko jums reikėtų pernelyg jaudintis. Tai yra tas pats kaip sakyti: ar būtumėte mėlynakiai ar būtumėte rudakiai – tai jums nesutrukdys pasiekti savo pakylėjimo. Jūs galite turėti tam tikrą išorinę asmenybę, tam tikrus manierizmus, tam tikrą kalbėjimo būdą, ir tai netrukdo, tai nepadeda jūsų pakylėjimui, bet tai tiesiog yra tai, ką jūs sukaupėte per daugelį įsikūnijimų, ir jums nėra svarbu su tuo dirbti.

Svarbiausia jums dirbti, žinoma, yra su savo neišrišta psichologija. Aš tai netgi sakiau būdama fiziniame įsikūnijime, kad kai kurie žmonės, kurie pakilo, turėjo tam tikrą išorinę asmenybę, kuri buvo labai savotiška ir kai kuriems žmonėms ji nepatiko. Tačiau tai iš tiesų – tai nebuvo veiksnys jų pakylėjime ir netrukdė jiems tarnauti savo paskutiniame įsikūnijime. Tad atsižvelgiant į tai, su kiek daug dalykų mes dirbame, kai esame savo paskutiniame įsikūnijime, nėra jokios prasmės dirbti su dalykais, kurie nedarys jokio skirtumo mūsų pakylėjimui.

Kartais tai yra dalykai, kuriuos mes suvokiame. Aš suvokiau, bent jau tam tikru laipsniu, kad turiu tam tikrą išorinę asmenybę, kuri turi tam tikras ypatybes. Ji tam tikru laipsniu buvo paveikta mano vaikystės, tačiau iš tiesų ji buvo mano daugelio įsikūnijimų sankaupa. Žinojau, kad kai kuriems žmonėms ji nepatinka, kai kuriuos žmones ji žeidė, kai kurie žmonės netgi nusigręžė dėl jos nuo mokymų. Ir vis dėlto, tai nebuvo kažkas, ką aš būčiau jautusi poreikį keisti, kad galėčiau toliau tarnauti pasiuntine tai konkrečiai dispensacijai, kadangi mano išorinė asmenybė buvo dalis testo, su kuriuo susidurdavo mokymus radę žmonės.

Čia yra panašiai kaip tame sename pasakojime apie El Moriją, kuris turi niurzgantį vartų sargą savo Dardželingo ašrame, ir jeigu žmonės nesugeba praeiti pro tą vartų sargą, jie nėra pasiruošę įžengti į ašramą. Ir tas pats dalykas yra ir čia – bet kuriame mokyme, bet kokiame dvasiniame mokyme ir organizacijoje, kuri yra remiama iš pakylėtojo lygmens, yra būtina mokiniams ieškoti vidinio mokymo ir pažvelgti už išorinių aplinkybių, kuriose buvo perduotas mokymas.

Buvo žmonių, kurie atėjo į Summit Lighthouse organizaciją, dažnai kilusių iš krikščioniškos aplinkos, ir jie negalėjo pakelti fakto, kad viskam vadovauja moteris. Ir ką gi aš turėjau daryti? Ar turėjau pasikeisti lytį, kad pritraukčiau tuos žmones? Pasiekiate tašką, kuriame tariate kartu su Mokytoju MOR: „Tegul kauliukai krenta kaip krenta.“ Aš atrodau tam tikru būdu, negaliu to pakeisti, turiu tam tikrą išorinę asmenybę. Galėčiau ją pakeisti, bet argi tai iš tiesų yra būtina? Tiesiog tariate: „Na, negaliu visiems įtikti. Galiu tik būti tuo, kuo esu, būti ištikimu tam, kuo esu, ir tuomet paliksiu žmonėms daryti su tuo, ką jie nori su tuo daryti.“

Tuo nenoriu pasakyti, kad neturėtumėte mėginti išrišti savo psichologijos. Ir žvelgdama į praeitį iš tiesų norėčiau, kad būčiau galėjusi išrišti daugiau savo psichologijos, tačiau egzistuoja skirtumas tarp išorinės asmenybės ir gilesnės psichologijos. Žinoma, taip pat egzistuoja ryšys tarp jūsų išorinės asmenybės ir tam tikrų psichologijos aspektų, ir vis dėlto, yra dalykų, kurie tiesiog, kaip sakiau: „Jūsų akys yra tam tikros spalvos, na ir kas? Turite tam tikras išorines manieras, tam tikrą kalbėjimo būdą, na ir kas?“ Tiesiog turėtumėte susikoncentruoti į tai, kas jums yra svarbiausia, kad galėtumėte užsitarnauti savo pakylėjimą, ir buvo daug šitų dalykų, apie kuriuos aš ne visada sąmoningai žinojau. Nebuvo taip, kad būčiau sąmoningai galėjusi jums pasakyti tai, ką dabar ką tiktai jums pasakiau. Tačiau iš tiesų turėjau stiprų vidinį pajautimą, kad tai yra mano paskutinis įsikūnijimas, arba potencialiai paskutinis įsikūnijimas, ir turiu dirbti dėl to, kas yra svarbiausia, kad užsitarnaučiau savo pakylėjimą, ir turėčiau ignoruoti visus kitus dalykus, kurie nėra svarbūs mano pakylėjimui. Ir tas pats, žinoma, galioja jums visiems, kurie esate įsirašę savo Dangiškajame Plane užsitarnauti savo pakylėjimą šiame gyvenime.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels