Dangus

Skylės auros lauke

Klausimas: Turiu skylių savo auros lauke. Man regis, tai galėjo įvykti šiame gyvenime, o taip pat ir ankstesniame gyvenime, kai mėginau užimti dangų jėga. Naudojuosi invokacijomis ir šaukiniais iš mokytojų, bet galbūt yra kažkokios specifinės praktikos ir invokacijos, kurias galėčiau taikyti šių skylių išgydymui ir panaikinimui?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Visų pirma, turite būti labai atsargūs. Paklausk savęs, ar kartais nesinaudoji invokacijomis ir šaukiniais su tuo pačiu momentumu, kurį jauti turintis iš ankstesnių gyvenimų, mėginimu įgyti viską jėga. Yra tam tikras pakylėtųjų mokytojų mokinių skaičius, kurie naudojosi mūsų šaukiniais per jėgą. Mes, žinoma, nerekomenduojame to daryti. Tai tikrai nepadės jums įveikti problemos, jeigu vis daugiau darysite tą patį su ta pačia proto būsena.

Jūs, žinoma, galite kviesti dvasinę apsaugą, kviesti Astrėją, kad ji jus išlaisvintų nuo bet kokių tamsos jėgų, ir taip pat kviesti violetinę liepsną, kad ji sudegintų bet kokias energijas jūsų auroje. Tai gali padėti išgydyti šias skyles auroje, tačiau taip pat turite suprasti, jog egzistavo atskiroji savastis, kuri jus skatino mėginti užimti dangų jėga; tiesą sakant, tikėtina, kad šių savasčių yra daugiau nei viena. Turite naudotis mokymais ir įrankiais, skirtais gimimo traumai ir atskirosioms savastims, ir pamėginti jas apnuoginti. Mes jums davėme nemažai pavyzdžių, kaip šios atskirosios savastys gali atrodyti.

Kai suvokiate, kad tūkstančiai avatarų nusileido į Žemę ir tūkstančiai pirminių gyventojų taip pat gavo traumą, matote, kad gali egzistuoti daug individualių reakcijų, tad mums nebūtų įmanoma jų visų aprašyti. Tokiu atveju kaip šis yra akivaizdu, kad reaguodamas į savo gimimo traumą mėginai užimti dangų jėga, nes susikūrei savastį, kuri turi tam tikrą įsitikinimą, kodėl buvo būtina tai daryti ir kodėl tai yra pateisinama.

Na ir dabar, žinoma, dažniau pasitaiko, kad puolusios būtybės mėgina užimti dangų jėga. Sakau tai ne tam, kad klausimą užduodančiam žmogui sukelčiau kokią nors baimę, jog jis gali būti puolusi būtybė; taip nėra. Tiesiog tai paminėjau, kad intencija užimti dangų jėga paprastai ateina iš puolusių būtybių ir puolusio mąstymo. Būtent dėl to taip pat gali būti derama tokiais atvejais kaip šis išsakyti prašymus, paprašant, kad būtumėte išlaisvinti nuo bet kokių ryšių, kuriuos galite turėti su puolusiomis būtybėmis ar juodaisiais magais, kurie, ankstesniais amžiais, o tam tikru laipsniu net ir šiandien, turėjo taip vadinamas misterijų mokyklas, kuriose mėgino mokyti mokinius, kaip tariamai galite užimti dangų jėga. Jūs, žinoma, niekada negalėsite užimti dangaus jėga, tačiau iš tiesų galite naudoti jėgą keturiose materialaus pasaulio karalijose.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels