Dangus

Ego, vidinių dvasių ir atskirųjų savasčių koncepcija

Klausimas: Ankstyvajame etape mums buvo duoti mokymai apie ego, vėliau buvo perduoti mokymai apie vidines dvasias, atskirąsias savastis ir pirmykštę savastį. Mano klausimas būtų toks: Kur įsipaišo ego koncepcija šiuose naujesniuose mokymuose, o gal dabar ši koncepcija tapo nebe tokia naudinga ir nebe tokia svarbi?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Mokymai yra perduodami skirtinguose lygmenyse, idant skirtinguose sąmonės lygiuose esantys žmonės galėtų rasti kažką, kas turėtų sąsajų su jų dabartine būsena ir jų einamais etapais. Tad tam tikra prasme, mokymai apie ego buvo perduoti pirmiausia, kadangi tai yra platesni, universalesni mokymai. Ego koncepcija yra ganėtinai gerai žinoma dvasinėje literatūroje ir alternatyvioje psichologijoje, tad mes jums perdavėme mokymus apie ego, kad įgalintume jus pradėti savęs ištyrimo procesą.

O tuomet tam tikru metu nusprendėme pakelti tai į aukštesnį lygmenį, nepakeisdami mokymų apie ego kitais mokymais, bet perduodami specifiškesnį mokymą, kad ego nėra vien kažkoks neapibrėžtas dalykas. Dažnai literatūroje matote žmones kalbant apie ego sukeltus padarinius, tačiau nėra labai daug kalbama apie tai, kas yra pats ego. Mes nusprendėme perduoti vidinių dvasių koncepciją, kad parodytume, jog ego įgyja savarankišką gyvastį, tačiau jis nėra kažkoks vienalytis dalykas; jis yra sudarytas iš visų šių vidinių dvasių.

Tam tikra prasme, vidinių dvasių koncepcija taip pat yra šiek tiek platoka, nes ji galioja daugeliui žmonių Žemėje. Ir paskutinės mūsų perduotos koncepcijos yra gimimo trauma ir atskirosios savastys. Tai buvo perduota specifiškai avatarams, tačiau tai taip pat galioja ir pirminiams gyventojams, nors jie ir negavo gimimo traumos pirmą kartą čionai atėję, jie traumą gavo susidūrę su puolusiomis būtybėmis.

Tad mes tiesiog mėginome perduoti skirtingus lygmenis skirtinguose sąmonės lygmenyse esantiems žmonėms. Turite būti aukštesniame sąmonės lygyje, kad galėtumėte iš tiesų suvokti ir pritaikyti mokymus apie gimimo traumą ir atskirąsias savastis.

Iš esmės turite būti pasiekę tam tikrą sąmonės lygį, kad iš viso sugebėtumėte priimti knygą Mano gyvenimai, kuri buvo specifiškai sukurta paruošti dirvą gydymo procesui, kuris padėtų jums įveikti pirmykštę savastį ir visas kitas savastis, kurias susikūrėte reaguodami į savo atėjimą į Žemę ir reaguodami į buvimą čia. Tad tam tikra prasme galėtume sakyti, jog visi šie mokymai tebėra reikšmingi, nes jie yra sukurti skirtinguose sąmonės lygiuose esantiems žmonėms, tačiau ego koncepcija vis dar tebėra reikšminga, ta prasme, kad jūsų pirmykštė savastis ir visos kitos atskirosios savastys yra ego dalys.

Galėtume užduoti klausimą: „Ar ego iš tiesų egzistuoja? Ar egzistuoja vienalytė būtybė, kuri, galėtume sakyti, yra ego?“ Ir, atvirai kalbant, tai yra įmanoma aprašyti įvairiais būdais. Galėtume sakyti, kad taip, egzistuoja tam tikra savastis, kuri buvo pirmoji jūsų sukurta savastis, vadinama pirmykšte savastimi ar dar kažkuo, ir tai yra ego esmė.

Arba galėtume sakyti, kad ne, nėra jokios vieningos savasties, nes jos visos yra atskirosios savastys ir vidinės dvasios. Kai kurios iš jų egzistuoja viena kitos priešpriešoje ir todėl negalite tiesiog rasti vieno jungiklio ir jį išjungę išsilaisvinti nuo ego. Turite dirbti su skirtingais ego elementais, kad jį įveiktumėte.

Netgi galėtume sakyti, kad kai ateinate į Žeme kaip avataras ir turite troškimą pakeisti dalykus Žemėje, tai, tam tikra prasme, yra jūsų, avataro, ego kilmė. Ateinate čionai pakeisti kitus žmones, pilnai nebūdami įsisąmoninę laisvos valios ir ką ji iš tiesų reiškia.

Štai kodėl, kaip šis pasiuntinys jums papasakojo, jis tam tikru metu suvokė, jog neatėjo į Žemę pakeisti kitų žmonių; į Žemę jis atėjo išsilaisvinti nuo troškimo pakeisti kitus žmones. Galėtume sakyti, kad avataras atsineša savo ego sėklas su savimi, kai jūs čionai ateinate, kai tuo tarpu Žemės gyventojai išvystė ego būdami šioje planetoje. Daugeliu atvejų, ego jie turėjo dar prieš čia ateinant puolusioms būtybėms, tačiau jų ego persimainė po susidūrimo su puolusiomis būtybėmis.

Štai kodėl galėtume grįžti istoriškai atgal ir sakyti, kad, žinoma, ego egzistavo planetoje dar prieš puolusių būtybių atėjimą, tačiau po to, kai atėjo puolusios būtybės, ego įgijo kitokį pavidalą. Nes būtent puolusios būtybės naudojo dualistinę sąmonę, epinį mąstymą, ir tai paveikė iš esmės visų Žemėje gyvenančių žmonių ego.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels