Dangus

Kaip elgtis su vidinėmis dvasiomis ir atskirosiomis savastimis

Klausimas: Turime leisti savo vidinėms dvasioms mirti. Kaip jos egzistuoja, kaip jos miršta, ir ar yra sukuriamas vakuumas, prieš mums sukuriant kitą dvasią?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Vidinė dvasia yra grįsta jūsų priimtu sprendimu. Būtent tai, taip sakant, įkvėpė dvasiai gyvybę. Tad kai pamatote tą sprendimą ir jį panaikinate, pakeisdami jį aukštesniu sprendimu, dvasia miršta – jos nebelieka. Dvasios esmės nebelieka. Na ir dabar, žinoma, dvasia gali būti sukaupusi tam tikrą energijos kiekį, kuri buvo iškreipta per tą dvasią ir kuri privalo būti ištirpdyta. Tačiau daugumoje atvejų jūs pirmiausia turite ištirpdyti tą energiją, ir tik tuomet galite pamatyti dvasią. Tad paprastai kalbate invokacijas ir šaukinius, kurie tirpdo energiją, ir tuomet galite pamatyti dvasią, ir kai panaikinate sprendimą, ji tiesiog yra ištirpdoma, tarsi niekada nebūtų egzistavusi.

Na ir dabar, žemesniame lygmenyje mes jums perdavėme mokymus apie vidines dvasias, o dabar perdavėme aukštesnį mokymą apie atskirąsias savastis, ir čia egzistuoja subtilus skirtumas, ta prasme, kad vidinės dvasios neturi tokio paties sudėtingumo ir, galėtume sakyti, tokio paties sąmonės lygmens. Tuo tarpu atskirosios savastys, nors neturi savimonės, jose egzistuoja tam tikra įdiegta sąmonė kaip atskirųjų savasčių; atskirosios savastys yra sudėtingesnės. Tad kartais gali egzistuoti vidinė dvasia, kurią paleidi, ir yra sukuriamas vakuumas. Sukuriate kitą dvasią, kad tai kompensuotumėte. Nes dvasios yra labiau kuriamos kaip kompensacinis mechanizmas, kaip reakcija į sąlygas Žemėje, kai tuo tarpu savastys taip pat yra kuriamos kaip reakcija, tačiau jos yra sudėtingesnės. Tad jeigu iš tiesų išrišate savastį, jums nereikia kurti kitos savasties, kadangi esate išrišę tą sprendimą.

Na ir dabar, galite turėti kitas savastis, kurios buvo sukurtos po tos savasties ir tų savasčių, kurias jau įveikėte. Tiek daug iš jūsų, kai patyrėte pirminę gimimo traumą, sukūrėte pirmykštę savastį, kuri yra viena savastis. Ir jūs iš tiesų galite išrišti tą pirmykštę savastį, tačiau po to kai sukūrėte pirmykštę savastį, sukūrėte ir kitas savastis, kurios, tam tikru atžvilgiu, yra pirmykštės savasties palikuoniai, ir jeigu nesate jų išrišę, tuomet jums reikia dirbti su tomis savastimis ir jas išrišti. Tačiau nėra taip, kad jums reikėtų sukurti naują savastį vakuumui užpildyti. Tačiau jums iš tiesų reikia pažvelgti į visas kitas egzistuojančias savastis ir jas išrišti.

Klausimas: Kai susiduriame su atskirąja savastimi, ir aš tiesiog čia pakalbėsiu iš asmeninės perspektyvos ir darysiu prielaidą, kad tai galioja visiems: Kai susiduriu su atskirąja savastimi ir stebiu save, matau reakciją savyje, ieškau įsitikinimo arba tapatumo pojūčio už tos reakcijos ir sakau: „Aš tave matau. Aš tave paleidžiu.“ Ir kartais atrodo, kad ji nėra eliminuojama. Tarsi purkščiau ją piktžolių naikinimo skysčiu. Matau, kad ji šiek tiek susilpnėjo, tačiau niekur nedingo, tad vis dar matau savyje reakciją, iškilus kitai panašiai situacijai. Tad ar tai tiesiog yra kantrybės klausimas, kuomet turėtume nesiliauti rauti tą piktžolę, o gal čia yra kažkas daugiau, ką galėtume padaryti šiam procesui pagreitinti?

Atsakymas iš Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Aš pats į tai atsakysiu, kadangi patyriau lygiai tai, apie ką kalbi, ir manau, kad daugelis jūsų tai patyrėte. Jau prieš daug, daug metų suvokiau, kad kai kažką pamatau savo psichologijoje, turiu tam tikrą to dalyko supratimą, tačiau tai nereiškia, kad tai jau buvo išspręsta, kadangi čia dalyvauja visi keturi žemesnieji kūnai. Tad gali būti, kad kažką pamatau savo sąmoningame prote, tačiau taip pat gali egzistuoti emocinis komponentas, kuris turi būti išspręstas; tai taip pat gali būti mentaliniame ar identiteto lygmenyje.

Tad aš patyriau, kai pradėjau dirbti su visa šia pirmykšte savastimi, kad pasiekiau kažkokį intelektualinį supratimą apie ją. Aš su tuo dirbau, išsakiau su tuo susijusius prašymus, prašiau Jėzaus man padėti aiškiau tai pamatyti, ir mačiau, kad vis dar tebeturiu tą reakciją, kaip ir sakei. Tai tikriausiai tęsėsi bent pora mėnesių, ir vieną rytą, žinote, buvau toje pusiau nubudusioje būsenoje, ir staiga, man nieko nepadarius, staiga pajaučiau, tarsi kažkas sudužo. Kažką tiesiog paleidau.

Tai buvo susiję su tuo, ką suvokiau apie pirmykštę savastį, ir tiesiog tai paleidau, tai tiesiog sudužo, tai tiesiog ištirpo. Po to jaučiausi labai atsipalaidavęs. Iš tiesų buvo taip, tarsi identiteto lygmenyje buvau atsipalaidavęs, mentaliniame lygmenyje neturėjau jokių minčių, neturėjau jokių jausmų, tačiau mano kūnas buvo toks suglebęs, kad vos galėjau pajudėti. Vos galėjau išlipti iš lovos, ir tai tęsėsi beveik tris dienas. Galėjau vaikščioti, tačiau jaučiausi toks paleistas ir taip atsipalaidavęs, jog žinojau, kad įvyko didžiulis lūžis; tai nebuvo vien intelektualinis supratimas.

Klausimas: Tai esmė čia tiesiog nepaliauti stengtis?

Kimas: Taip, jaučiu, kad taip, nes nuo tos akimirkos, kai sąmoningai tai pamatote, vis dar reikia laiko išrišti tai šiuose kituose lygmenyse. Nebuvo taip, kad tai būtų įvykę per tuos du mėnesius. Gavau įvairias įžvalgas, kurios man suteikė įvairių detalių apie tai. Dariau tai, apie ką kalbėjai – kiekvieną kartą, kai gaudavau įžvalgą, tardavau: „A, matau, kad tu nesi aš, ir leidžiu tau mirti“, ir taip toliau. Ir viena yra sakyti tai išoriniu protu, tačiau turite pasiekti tą išsprendimo tašką, kad galėtumėte iš tiesų tai paleisti. Negalite tiesiog kažko kartoti mechaniškai, kadangi tai turi būti įsisąmoninta.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels