Kokios yra mūsų aklosios vietos?

Klausimas: Girdėjome Mokytojus kalbant apie kai kurias akląsias vietas, kurias mokiniai turėjo Summit Lighthouse organizacijoje. Ar galėtų Mokytojai pasakyti, kokios yra dažniausiai pasitaikančios aklos vietos, kurias turi šios dispensacijos mokiniai, ypač tos, kurios turi didžiausią potencialą sulėtinti mūsų augimą?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 m vebinare „Būkite atviromis durimis Žemės planetai“.

Na, mes daugelyje diktavimų kalbėjome apie aklas vietas, kurias žmonės gali turėti šioje dispensacijoje. Žinoma, kaip ką tik pasakiau, visada egzistuoja pagunda galvoti, kad pasiekėte kažkokį aukščiausią lygmenį, kad dabar mes turime galutinį dvasinį mokymą, aukščiausią dvasinį mokymą, dabar mes turime aukščiausią pasiuntinį, dabar pasiekėme aukščiausią mokymo supratimą arba aukščiausią mokymo įsisavinimą.

Galime sakyti, kad bet kurioje dvasinėje organizacijoje ir bet kuriame dvasiniame mokyme visada egzistuoja potencialas pakilti virš mokymo, užmezgant tiesioginį ryšį su dvasiniu mokytoju ir pakylėtuoju mokytoju, atsiveriant dvasios tekėjimui. Ir todėl galite transcenduoti išorinį mokymą ir iš tiesų siekti aukščiau už išorinį mokymą. Arba egzistuoja pagunda manyti, jog dabar pasiekėte kažkokį aukščiausią lygmenį, kadangi suprantate šį mokymą, kadangi sukalbėjote tiek daug šaukinių, ir taip toliau.

Galite grįžti prie mokymo, kurį perdaviau prieš du tūkstančius metų, ir galite sakyti, kad šiandien mes perduodame žymiai platesnį, žymiai aukštesnį, žymiai pažangesnį mokymą. Ir vis dėlto, net ir su tais mokymais, kuriuos perdaviau anais laikais, buvo įmanoma transcenduoti išorinį mokymą, atsiverti dvasios tekėjimui ir užmegzti ryšį su Pakylėtuoju Mokytoju Jėzumi Kristumi, ir šitaip užsitarnauti savo pakylėjimą. Tai nebuvo labai lengva padaryti per vieną gyvenimą, tačiau per keletą gyvenimų buvo įmanoma tai pasiekti, kaip iš tiesų matėte tai pasiekus kai kuriuos krikščionių šventuosius. Tačiau, žinoma, plačiajai populiacijai to padaryti buvo neįmanoma.

Kita vertus, galėtume sakyti, kad su tais mokymais, kuriuos mes perduodame šiandien, yra daug daugiau žmonių, kurie turi potencialą pasinaudoti šiais mokymais ir užsitarnauti savo pakylėjimą. Tačiau, vėlgi, plačioji populiacija nėra tam pasiruošusi, nes šie mokymai jiems tiesiog yra per daug pažengę. Tačiau, žinoma, tai gali pasikeisti mums judant tolyn į aukso amžių, kuomet vis daugiau žmonių sugebės suvokti mokymą.

Iš tiesų, kiekviename mokyme egzistuoja tendencija koncentruotis į išorinį mokymą, naudotis linijišku protu. Vienas iš dažniausiai pasitaikančių dalykų, kurį matome šiame mokyme, yra tai, kad vis dar tebėra žmonių, kurie yra įstrigę linijiškame analitiniame prote. Jie nori jį pritaikyti mokymui, užuot iš tiesų pripažinę, kad daug, daug dalykų, kuriuos mes pasakėme, peržengia žodžių ribotumą, linijiško proto ribotumą. Tačiau tai iš tiesų galioja ne vien šiam mokymui, tai galioja visiems mokymams.

Taip pat egzistuoja tendencija, kad skaitote mokymą, suprantate mokymą intelektualiai, tačiau nesugebate jo pritaikyti sau. Nesugebate persijungti ir suvokti: „O, mokytojas iš tiesų kalba man.“ Vis dar tebemanote, kad mokytojas kalba kažkam kitam arba apie kažką kitą. Tačiau nesugebate suvokti: „O, bet aš gi iš tiesų turiu tą atskirąją savastį, apie kurią kalba mokytojas. Aš iš tiesų turiu tokį požiūrį. Turiu tokį įsitikinimą apie dvasinį kelią.“

Ir mes iš tiesų matome žmonių šioje dispensacijoje, mažesnį procentą nei ankstesnėse dispensacijose, tačiau vis dar egzistuoja tam tikras procentas žmonių, kurie nesugeba pritaikyti mokymo sau. Per praėjusius metus matėme, kaip kai kuriuos žmonės, kurie turi šį mokymą, kurie studijavo šį mokymą, vis tiek buvo įtraukti į šį sūkurį, susijusį su skiepais, su kaukių dėvėjimu, su Jungtinių Valstijų rinkimais, ir staiga tai jiems tapo svarbiau už mokymą.

Ir vėlgi, viskas su tuo yra gerai, jeigu jiems reikalinga tokia patirtis. Tačiau tai iš tiesų ateina iš nesugebėjimo, iš šių žmonių nenoro pritaikyti mokymą sau ir suvokti: „Bet juk aš turiu prisirišimą. Tai aš turiu prisirišimą prie šios nuomonės šiuo klausimu. Kodėl tai man yra taip svarbu?“ Ir kaip sakėme šiame vebinare, jeigu norite padaryti maksimalų progresą, pažvelkite į save: „Ar į kažką labai stipriai reaguoju? Ar turiu kažkokią labai stiprią nuomonę? Ar jaučiu, jog yra labai, labai svarbu, kad ši nuomonė būtų teisinga, kad ji būtų tiesa, kad ji būtų patvirtinta?“ Ir tuomet galite žinoti, kad už to slepiasi atskiroji savastis. Ir tuomet naudokitės mokymu apie tai, ieškokite, ieškokite tos atskirosios savasties ir pamatykite jos tikrąjį veidą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels