Dangus

Kuo vertingas įžengimas į atskirtį

Klausimas: Ar galėtų mokytojai daugiau pakomentuoti apie tai, kodėl vertinga patirti save atskirtyje? Kaip tai padeda būtybei išmokti būti vienovėje? Kaip tai gali padėti pakelti aukštyn visumą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Mes iš esmės atsakėme į šį klausimą savo diktavimuose per konferenciją, kai sakėme, kad nepakilusioje sferoje kai kurioms būtybėms yra būtina ištyrinėti viską, ką yra įmanoma nuveikti su laisva valia. Ir vienas iš dalykų, kurį galite nuveikti su laisva valia, yra, kad galite išreikšti savo laisvą valią kaip atskira būtybė, užuot buvę būtybe, kuri yra susieta su didesne visuma.

Šis žmonių įžengimas į atskirtį nebūtinai padeda pakelti kolektyvinę sąmonę tokioje planetoje kaip Žemė, tačiau kai AŠ ESU Esatis apdoroja šias patirtis ir jos tampa kauzalinio kūno dalimi, tai gali padėti visai gyvybės srautų evoliucijai suvokti, kas veikia, o kas neveikia, ką jie nori patirti, ir ko jie nenori patirti.

Visi jūs, kurie turite vaikų, žinote, kad vaikai negali tapti suaugusiais būdami mokomi teoriškai, kaip elgtis ir būti žmogumi. Galite sakyti savo vaikams, kad viryklė yra karšta, tačiau jeigu jie nėra patyrę, ką reiškia, kad kažkas yra karšta, jie jumis nepatikės ir nepaaugs tai darydami. Tad mes paaiškinome, jog augimas, progresavimas, sąmonės kėlimas turi du aspektus.

Pirmasis yra, kad jūs suprantate vis daugiau ir daugiau, ir štai čia mes, pakylėtieji mokytojai, galime jums duoti mokymus, kurie išplečia jūsų supratimą. Omega aspektas yra, kad turite įgyti tam tikrą patirčių kiekį, kad galėtumėte augti. Turite patirti, kas veikia, o kas neveikia, ir tai galite padaryti tik per patirtis. Būtent dėl to yra taip pat vertinga įžengti į atskirtį ir ištyrinėti, kas gali atsitikti.

Būtent dėl to sakome, jog kad ir kas benutiktų Žemėje, tai yra tarsi smėlio pilies statymas, kad ir kokie nutiktų baisūs įvykiai, žvelgiant iš tam tikros perspektyvos, ar kad ir kokie baisūs įvykiai būtų nutikę Žemėje, visa tai gali būti ištrinta ir energija gali būti sugrąžinta į savo tyrą būseną. Ir vis dėlto, žmonės bus patyrę tam tikrus patyrimus, kas neveikia, ir šios patirtys bus saugomos kauzaliniame kūne, ir todėl jos galės tapti pozityviomis patirtimis, kurios padės augti kolektyvinei ir individo sąmonei.

Na ir dabar, žinoma, galite pažvelgti į Žemę ir paklausti, kiek kartų turite patirti karą, kad suprastumėte, jog jums tai neveikia? Ir tai, žinoma, yra klausimas, į kurį nėra atsakymo. Tai yra retorinis klausimas.

Kai kuriems žmonėms regimai tai reikia patirti daug, daug kartų, tačiau, vėlgi, tai yra laisvos valios išdava, kuomet turite sakyti, kad kai kuriems gyvybės srautams tai reikia patirti daugiau kartų nei kitiems, ir kaip galite iš tiesų teisti, ką individualus gyvybės srautas turėtų ar neturėtų patirti. Jeigu pradedate tai teisti, įžengiate į puolusį mąstymą, kuriame manote žinantys geriau už kitus žmones, ką jie turėtų patirti ir kaip jie turėtų patirti gyvenimą. Būdami pakylėtaisiais mokytojais mes tuo neužsiiminėjame.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels