Dangus

Šaukiniai septyniems spinduliams

Kaip buvo paaiškinta kitur, egzistuoja dvasinių būtybių hierarchija, atstovaujanti kiekvieną iš septynių dvasinių spindulių.

Pagrindiniai kiekvieno spindulio atstovai yra Elohimai (kurie materializavo materialią visatą), Arkangelai (kurie atneša specifinę kiekvieno spindulio vibraciją) ir Čohanai (kurie yra pagrindiniai spindulio mokytojai).

Tad šių trijų atstovų kvietimas yra pats galingiausias būdas iškviesti tam tikro spindulio dvasinę šviesą. O patys galingiausi įrankiai šioms būtybėms kviesti yra šaukiniai, surašyti žemiau.

Šie šaukiniai buvo perduoti kaip ypatinga dispensacija. Kadangi jie apima visus bazinius dvasinius spindulius, jie puikiai tinka suteikti jums subalansuotą augimą link savo dvasinių tikslų. Jie taip pat jums padės išvalyti visas savo čakras.

Šaukinius galima kalbėti 9, 24 ir 36 kartus.

1 Spindulys

Naudokitės šiais šaukiniais kviesdami dvasinę apsaugą nuo žemesnių energijų arba tamsos jėgų. Naudokitės jais savo jėgai, valiai, ryžtui ir pastovumui sustiprinti. Naudokitės jais, kviesdami savo valios kūrybiškumo vystymo. Išvalo jūsų gerklės čakrą.

2 Spindulys

Naudokitės šiais šaukiniais, kviesdami išmintį ir savo gebėjimą atskirti tarp to, kas tikra ir kas netikra. Naudokitės jais, kad jie padėtų jums praregėti iš iliuzijų ir susidėlioti geriausius prioritetus. Išvalo jūsų karūnos čakrą.

3 Spindulys

Naudokitės šiais šaukiniais, kviesdami meilę ir stiprindami savo gebėjimą duoti ir priimti meilę. Naudokitės jais, kad įveiktumėte sąlygišką meilę, kurią mums visiems teko patirti nuo vaikystės. Tai jums padės įgyti gebėjimą priimti besąlyginę meilę iš Dievo ir pakylėtųjų mokytojų, ir niekas kitas taip nepakeis jūsų gyvenimo kaip Dievo besąlyginės meilės patyrimas. Išvalo jūsų širdies čakrą.

4 Spindulys

Naudokitės šiais šaukiniais, kad išlaisvintumėte save nuo žemesnių energijų ir tamsos jėgų. Naudokitės jais, išlaisvindami save nuo priklausomybių ir įsisenėjusių įpročių. Taip pat naudokitės jais sustiprinti savo pojūčiui apie tai, kas yra tyra ir netyra, o taip pat stiprindami savo valią transcenduoti praeitį ir visus žemesnius pasireiškimus. Išvalo jūsų pagrindo čakrą.

5 Spindulys

Naudokitės šiais šaukiniais kviesdami gydymą savo fiziniams ir psichologiniams negalavimams. Naudokitės jais, stiprindami savo pajautimą apie tai, kas yra tiesa ir netiesa, savo gebėjimą atskirti. Taip pat naudokitės jais savo gausos jausmui padidinti. Išvalo jūsų trečiosios akies čakrą.

6 Spindulys

Naudokitės šiais šaukiniais, kad išlaisvintumėte save nuo visos disharmonijos ir anti-taikos. Naudokitės jais, kad sustiprintumėte savo vidinės ramybės jausmą ir padėtumėte sau reaguoti į išorines situacijas ramesniu būdu. Taip pat naudokitės jais, stiprindami savo troškimą tarnauti visai gyvybei. Išvalo jūsų saulės rezginio čakrą.

7 Spindulys

Naudokitės šiais šaukiniais, kviesdami violetinę liepsną, kad ji viską transmutuotų, pradedant karma ir baigiant iškreipta energija. Naudokitės jais, kad atvertumėte savo gebėjimą tekėti su kūrybine tėkme ir atrasti kūrybiškesnius sprendimus senoms problemoms. Naudokitės jais savo laisvės jausmui sustiprinti, ir ypač įveikti visus prisirišimus prie savo praeities. Išvalo jūsų sielos čakrą.Yra daug būdų naudotis šiais šaukiniais:

  • Jeigu jaučiate potraukį tam tikram spinduliui, kalbėkite šaukinį tam spinduliui 36 kartus kiekvieną dieną.

  • Jeigu jaučiate, kad jums reikia vystyti tam tikro spindulio savybes, kalbėkite šaukinį tam spinduliui 36 kartus kiekvieną dieną.

  • Sukalbėkite visus septynis šaukinius po 9 kartus kiekvieną dieną.

  • Sukalbėkite šaukinį tam tikram spinduliui 36 kartus tos savaitės dienai, atitinkančiai tą spindulį (žiūrėkite lentelę apačioje).

  • Sukalbėkite šaukinį, kviesdami pagalbą specifinei problemai arba prašydami sustiprinti tam tikras savybes. Kiekvieno spindulio aprašymus skaitykite aukščiau.

  • Naudokitės šaukiniu atitinkančiai čakrai išvalyti. Žiūrėkite aprašymus aukščiau.

Dvasinis Spindulys

Savaitės diena

Pirmasis Spindulys

Antradienis

Antrasis Spindulys

Sekmadienis

Trečiasis Spindulys

Pirmadienis

Ketvirtasis Spindulys

Penktadienis

Penktasis Spindulys

Trečiadienis

Šeštasis Spindulys

Ketvirtadienis

Septintasis Spindulys

Šeštadienis

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels