Dangus

Kiek laisva yra laisva valia?

Klausimas: Aš turiu klausimą Mokytojui MOR: kiek laisva yra laisva valia Žemės planetoje?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels konferencijoje Olandijoje 2016 metais:

Laisva valia visada yra laisva, ta prasme, kad turite individualią laisvą valią. Vienintelis dalykas, galintis apriboti jūsų individualią laisvą valią, yra jūsų daromi pasirinkimai. Na ir dabar, ką tik paaiškinau, kad, kai dauguma jūsų atėjote į šią Žemę ir įsikūnijote joje pirmąjį kartą, susidūrėte su sąmoningai puolusių būtybių sukurtu sąmokslu įstumti jus į reakcinį šabloną. Ką tik paaiškinau, jog buvo beveik neišvengiama, kad į tai reaguosite, nes situacija buvo ekstremali. Ir vis dėlto, laisva valia visada yra laisva, ta prasme, kad visada galite panaikinti ankstesnį pasirinkimą.

Akivaizdu, kad esate labai sunkioje planetoje. Šioje planetoje yra daug, daug dalykų, kurie yra nukreipti prievartauti jūsų valią, priversti jus tam tikru būdu reaguoti. Tai nėra konstruktyvu, ir tai yra dar vienas puolusių būtybių sąmokslas, priversti jus galvoti, kad privalėjote į nieką Žemėje nereaguoti. Nėra konstruktyvu taip galvoti, nes, kai jau esate budiškoje sąmonės būsenoje, nebenusileidžiate į įsikūnijimą Žemėje. Tad jeigu būtumėte joje buvę, tiesiog nebūtumėte atėję čionai į įsikūnijimą.

Į įsikūnijimą čia ateinate iš dalies dėl to, kad norite daryti progresą, kurį galite padaryti būdami sunkioje planetoje ir palaipsniui išmokdami nereaguoti. Tai nėra vienintelis būdas progresuoti, tačiau tai yra vienas iš būdų progresuoti. Tie iš jūsų, kurie pasirinkote čionai ateiti, tai pasirinkote iš dalies dėl to, kad norėjote įgyti būtent tą progresą, kurį pasiekiate susidurdami su puolusiomis būtybėmis ir išmokdami visiškai į jas nereaguoti.

Tai nėra vienintelis būdas. Yra daug gyvybės srautų, kurie pakilo nė karto nesusidūrę su puolusiomis būtybėmis ar puolusia sąmone, tačiau taip pat yra gyvybės srautų, kurie pasirinko tai daryti, ir turite pilną teisę tai daryti. Tad tuo tiesiog noriu pasakyti: Negalite įsikūnyti tokioje situacijoje kaip ši, nepatirdami prievartos prieš savo laisvą valią, nes neturite pasiekę tokio sąmoningumo, kuriame galėtumėte išvengti reakcijos į tai. Galite įgyti tą sąmoningumą, ir kai įgysite tą sąmoningumą, galėsite išvengti reakcijos. Galėsite ištirpdyti savo pasąmonėje glūdinčius reakcinius šablonus.

Na ir dabar, galime pakelti šią diskusiją į sekantį lygmenį, paklausdami savęs: „Kiek laisva yra visos žmonijos arba tam tikros žmonių grupės laisva valia?“ Ir čia, žinoma, susiduriame su dalyku, kuris tradiciškai buvo vadinamas „karma“. Karma yra sukuriama, padarant pasirinkimą, kuris sukuria energijos impulsą, ir šis impulsas tuomet yra išsiunčiamas į keturis visatos lygmenis. Sugrįžęs pas jus į fizinę plotmę, jis apriboja jūsų fizinėje plotmėje turimas galimybes. Pavyzdžiui, galite patirti avariją arba ligą, ir neturite laisvos valios pasakyti: „Aš nenoriu to patirti“, kai karma jau yra tapusi fizine. Jūs iš tiesų turite laisvą valią dirbti su jos panaikinimu, kol ji dar netapo fizine, ir būtent šiam tikslui, didele dalimi, perdavėme jums savo įrankius.

Mes kalbame apie sąmonės kėlimą kolektyviniame lygmenyje. Kalbame apie Aukso Amžiaus atnešimą, keliant sąmonę. Kas nutiktų, jeigu įsivaizduotume (ir paimkime čia ekstremalų pavyzdį), kad visi žmonės Žemėje nubunda šią sekundę potencialui sukurti geresnes sąlygas Žemėje? Tarkime, jie visi nubunda šią akimirką potencialui pašalinti skurdą ir atnešti gausingą gyvenimą visiems žmonėms kaip fizinę materializaciją. Jeigu jie visi turėtų tokią pačią viziją ir būtų absoliučiai įsitikinę, kad tai yra įmanoma, mano mylimieji, ir aš visiškai nejuokauju, fizinės sąlygos planetoje pasikeistų akimirksniu – akimirksniu, – jeigu visi žmonės absoliučiai dėl to sutartų. Žinoma, yra labai mažai tikėtina, kad tai įvyks, nes praktiškai neįmanoma jiems visiems nubusti tuo pačiu metu ir turėti tokią pačią viziją.

Aš jums duodu absoliučią realybę, kad niekas fiziniame pasaulyje nėra iškalta akmenyje. Labiau tikėtinas scenarijus yra toks, kad, jeigu dauguma žmonių nubustų potencialui pašalinti skurdą, tuomet prireiktų šiek tiek laiko jų vizijai ir impulsui, kurį jie siųstų pagal šią savo viziją, pereiti keturis lygmenis ir tapti fizine realybe. Kiek laiko tai užtruktų priklausytų nuo žmonių skaičiaus, nuo jų įsitikinimo stiprumo, nuo jų proto stiprumo. Nėra tokių sąlygų Žemėje, kurių nebūtų įmanoma pakeisti, jei tik pakankamai žmonių pasinaudotų savo laisva valia nuspręsti, kad jie daugiau nebenori to priimti ir nori pamatyti naujas sąlygas, aukštesnes sąlygas.

Vėlgi, praktiškai kalbant, daug labiau tikėtina, kad nubudimas vyks laipsniškai, kaip jis jau ir vyksta ilgą laiką. Būtent dėl to tokios koncepcijos, kad Žemė staiga pereis į 5-ąją dimensiją ar staiga įvyks antrasis Kristaus atėjimas ir viskas staiga pasikeis, yra nerealistiškos.

Laisva valia yra visiškai laisva. Individualiame lygmenyje turite laisvą valią pakeisti savo reakciją į bet kokius dalykus Žemėje, pakeisti savo suvokimą į bet ką Žemėje. Kai pakylėsite savo gyvenimo patyrimą, patrauksite ir visus kitus, ir šitaip pakeisite visumą, nes esate fiziniame įsikūnijime. Galbūt nematysite tiesiogiai išmatuojamų fizinių rezultatų, tačiau iš tiesų pakeisite visumą, keisdami savo sąmonę. Būtent dėl to sakėme, kad Jėzus, pakeisdamas savo sąmonę, kaip turėjo tai padaryti leisdamas save nukryžiuoti – šis veiksmas buvo toks galingas, kad pakeitė visą kolektyvinę sąmonę ir iš tiesų įstatė visą planetą į kitokį kursą, nei ji būtų buvusi, jeigu jis nebūtų pasiekęs to aiškumo ir apsisprendimo lygmens.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels