Teroristų atakos Madride, 2004 metų kovo 11 d.

TEMOS: Buvusi Ispanijos vyriausybė nekreipė dėmesio į žmonių valią, palaikydama karą Irake – teroristai vyriausybės pasikeitimą laikys pergale – naudokitės dvasiniais įrankiais, kad sudegintumėte žemyn traukiantį sūkurį, vedantį į karą

Klausimas: Ar galėtum pakomentuoti, kaip Ispanijos žmonės turėtų reaguoti į neseniai įvykdytas teroristų atakas?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip paaiškinau, komentuodamas rugsėjo 11 d. atakas, Amerikos tauta nepadarė geriausio pasirinkimo po šio įvykio. Labai tikiuosi, kad Ispanijos žmonės pasirinks geriau.

Šiuo atžvilgiu, noriu pasakyti, kad neseniai įvykusių rinkimų rezultatai pateikia subtilų iššūkį. Kaip matysite iš mano komentarų apie karą Irake, šis karas nebuvo pateisinamas. Todėl buvusioji Ispanijos vyriausybė priėmė neteisingą sprendimą palaikyti Jungtines Tautas šiame kare. Didžioji dauguma Ispanijos žmonių buvo prieš šį karą, ir tai parodo, kad Ispanijos žmonės turi stipresnį dvasinį ryšį, nei jų valdžia. Šis ryšys atvedė prie vyriausybės griūties, ir tam tikru atžvilgiu tai yra gerai, kad demokratinis procesas atspindėjo žmonių valią. Dar pamatysime, ar ši nauja vyriausybė sugebės transcenduoti politikavimą ir ideologijas bei atrasti aukščiausią įmanomą atsaką į šią situaciją.

Kita vertus, beveik neišvengiama, jog sprogdinimus atlikę teroristai vyriausybės pasikeitimą laikys pergale ir ženklu, jog gali manipuliuoti demokratinėmis šalimis. Kadangi šie teroristai akivaizdžiai nekenčia laisvės ir demokratijos, ši įvykių eiga yra pavojinga ir gali atvesti prie dar didesnių teroristinių išpuolių ateityje, ypač prieš rinkimus Amerikoje. Ši potencialiai bet kada sprogti galinti situacija gali priversti tam tikras demokratines šalis jausti, kad terorizmas kelia grėsmę net ir pačiai demokratijai. Tai gali atvesti prie dar didesnio musulmoniškų šalių puldinėjimo, kas potencialiai gali peraugti į didelio masto karą, apie kurį Motina Marija kalbėjo savo diktavime apie taiką.

Turiu pasakyti, jog labai svarbu, kad dvasingi žmonės siektų sušvelninti šią įtampą, naudodamiesi mūsų duotais dvasiniais įrankiais. Motinos Marijos invokacijos ir šaukiniai septyniems spinduliams yra labai svarbūs. Taip pat labai svarbu, kad žmonės suprastų mokymus, kuriuos daviau savo diktavime apie situaciją Vidurio Rytuose. Tai jiems leis išsakyti efektyvesnius prašymus.

Deja, turiu pranašauti, jog tikėtina, kad šių teroristų atakų skaičius tik didės, kol vakarų šalys bus įstumtos į naują karą, kuris greitai gali tapti nebesuvaldomas. Tiktai didžiulės dvasingų žmonių pastangos gali užkirsti kelią šiam žemyn smingančiam sūkuriui pasiekti negrįžtamą ribą.

PASTABA: Žiūrėkite tolesnius komentarus apie sprogdinimus Madride.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels